พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จว.นครราชสีมา เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๐ โดยมี นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และคณะให้การต้อนรับ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ