พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองทัพภาคที่ ๒ โดยมี พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สโมสรร่วมเริงชัย กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ