พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะนายทหารผู้ใหญ่ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม กองบิน ๑ และ อาคาร ACMI กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ และคณะ ให้การต้อนรับ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ