พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Get Together ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ