พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และคณาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ ณ อาคารฝึกทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๒ สนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา)

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ