กิจกรรมการการถ่ายทอดวัฒนธรรม (พี่พบน้อง) ระหว่างนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ และรุ่นที่ ๖๒ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำการปฏิบัติในการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ