พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ