ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ท่าน

  • พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๖
  • พล.อ.อ.นิทัศน์ ศิริมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๓๗
  • พล.ร.ต.ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ศิษย์เก่า รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๔๕

[ภาพประกอบ]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ