พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์ฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๑ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปกับคณาจารย์และนายทหารนักเรียนฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ