// กิจกรรมสัมพันธ์ วทอ. - รร.สธ.ทอ.ฯ ปี ๖๐

             คณาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ และหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ วทอ. - รร.สธ.ทอ.ฯ ปี ๖๐ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ