// การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ และ การฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๐

             การฝึกจำลองยุทธทางอากาศ และ การฝึกร่วม วสท. วปอ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ๖๐ ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ บน.๒๓ จว.อุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ ส.ค. ๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ