// กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก

 

          พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรี เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มิ.ย.๖๐

 

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ