// วันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

 

          พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ และร่วมพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ในวันที่ ๒ มิ.ย.๖๐

 

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ