// กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคใต้


 

          พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคใต่้ ในจังหวัดสุราษฎ์ธานี และภูเก็ต เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ พ.ค.๖๐

 

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ