// กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

 

         พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ในจังหวัดตาก เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เม.ย.๖๐

 

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ