// กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ

 

         พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศต่างประเทศ ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และราชอาณาจักรญี่ปุ่น เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๐ มี.ค.๖๐

 

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ