พล.อ.ต.สำเริง  พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์  และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ได้จัดกิจกรรม Golf Best Shot ณ สนามกอล์ฟ กานตรัตน์ ในวันที่ ๙ มี.ค.๖๐ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท และเสริมสร้างให้ นทน.ฯ ได้พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกอล์ฟแบบ Best Shot แบ่งตามสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะผู้ฝึกสอนกอล์ฟ ทอ.

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ