การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โครงการ “กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สนามธัญญะ กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ นายทหารนักเรียนฯ รุ่นที่ ๖๑

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ