กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

   

    พล.อ.ต.สำเริง พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ ม.ค.๖๐ เพื่อศึกษาพลังอำนาจแห่งชาติและการบริหารองค์กรของหน่วยงานเอกชน โดยมีเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครสวรรค์-ลำปาง-เชียงราย-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link