คณะผู้แทน นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมแสดงความยินดีแด่ พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๖๘ ปี ๗ ม.ค.๖๐ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ