บรรยายพิเศษ Air Power History, Theory, Strategy and Operation

   น.อ.เดชอุดม คงศรี รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์, นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ และข้าราชการที่สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Air Power History, Theory, Strategy and Operation โดย Col.Prof.John Andreas Olsen :The Royal Norwegian Air Force ณ ห้องประชุม อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link