ข้าราชการ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ อาคารบรรยาย รร.สธ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ