กิจกรรมสังเกตการณ์ทางทหาร ของ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑

    นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมสังเกตการณ์ทางทหาร โดยได้เข้าร่วมการสังเกตการฝึกที่ ศูนย์การทหารม้า, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พ.ย.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link