นาวาอากาศเอก เดชอุดม คงศรี รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม Get Together ของคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ ๓๐ ต.ค. ถึง ๑ พ.ย.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ