กิจกรรม BIG CLEANING DAY ของ นทน.รร.สธ.ทอ. รุ่นที่ ๖๑

    นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link