นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ