ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

   พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link