น้อมเกล้าถวายความอาลัยฯ

  พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และตัวแทนนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link