เปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑

     พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ ณ ห้องบรรยายรวม รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๙

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link