วันสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๗ ปี

 

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และ นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ จัดงานวันสถานปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ครบรอบ ๖๗ ปี  เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชน ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อประกาศเกียรติคุณศิษเก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ น. ณ รร.สธ.ยศ.ทอ. โดยในงานมีการบวงสรวง ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ มองโล่ห์เชิดชูเกียรติ "จักรพงษ์" และทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link