นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศภาคใต้

 

คณะ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้ออกศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พ.ค.๕๙ เพื่อศึกษาพลังอำนาจแห่งชาติ โดยมีเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต-สุราษฎร์-กรุงเทพฯ

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link