นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก

 

คณะ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้ออกศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๕๙ เพื่อศึกษาศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติ โดยมีเส้นทางกรุงเทพฯ-ราชบุรี-หัวหิน-กรุงเทพฯ

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link