กิจกรรมวันสงกรานต์ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปี ๒๕๕๙

 

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ จนท.รร.สธ.ทอ.ฯ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีของไทย ณ รร.สธ.ทอ.ฯ ในวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ ในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ กิจกรรมเล่นสาดน้ำ กิจกรรมเกมส์กลางแจ้ง 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link