กิจกรรม ลีลาศ นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐

 

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์  และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้จัดกิจกรรมลีลาศขึ้นเพื่อให้ นทน.ฯ มีความสามารถในการเต้นลีลาศเบื้องต้น พร้อมสำหรับการเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต โดยหลังจากฝึกสอน ได้มีการจัดงาน ดาวทอง ๖๐ ลีลาศ พาเพลิน ณ ห้องดาหลา หอประชุมกานตรัตน์ ในวันที่ ๗ เม.ย.๕๙ ในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผู้ฝึกสอนลีลาศ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย  

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link