นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศ ต่างประเทศ

 

 

 

คณะ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้ออกศึกษาภูมิประเทศ ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น ๒ ชุด ชุดแรกศึกษาภูมิประเทศ ณ เครือรัฐออกสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มี.ค.๕๙ ชุดที่สองศึกษาภูมิประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๕ มี.ค.๕๙ เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการด้านการศึกษาของโรงเรียนเสนาธิการต่างประเทศ สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ 

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link