กิจกรรม Best Shot นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐

 

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์  และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้จัดกิจกรรม Best Shot ณ สนามกอล์ฟ กานตรัตน์ ในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๙ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท และเสริมสร้างให้ นทน. ได้พัฒนาทักษะการตีกอล์ฟ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันตีกอล์ฟ แบบ Best Shot แบ่งตามสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะผู้ฝึกสอนกอล์ฟ ทอ.

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link