ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ รับรองคณะผู้แทน รร.เสธ.ทหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้รับรองคณะผู้แทนจาก รร.เสธ.ทหาร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ โดยในการรับคณะ ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการฉายวีดีทัศน์ "ประวัติ ภารกิจและการจัด ทอ."พร้อมทั้งบรรยายสรุป รร.สธ.ยศ.ทอ. โดย น.อ.เอกกมล ชวลิตกุล อาจารย์ รร.สธ.ทอ.ฯ

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link