นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ จัดงาน International Culture Day ACSC60

 

นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ จัดงานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมระหว่าง นทน.มิตรประเทศ และ นทน.ไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ น. ณ ห้องอาหาร รร.สธ.ยศ.ทอ. โดยในงานได้จัดให้มีการบรรยายสรุป การแต่งกาย การแสดง การจัดบอร์ดนิทรรศการ และการนำเสนออาหาร  และยังได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงต่างประเทศในการจัดบอร์ดนิทรรศการ

 ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link