จนท.สถานฑูตสหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้ นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐

 

มิสเตอร์ อดัม เซอร์บินโนปูโลส เจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้เกียรติ มาบรรยายให้ความรู้นักเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๖๐ ในหัวข้อ America's foreign policy โดยมี ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึกแด่ผู้บรรยาย เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link