นทน.เสธ. รุ่นที่ ๖๐ ศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

 

คณะ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.  คณาจารย์ และนักเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่๖๐ ได้ออกศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ม.ค.๕๙ เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการบริหารงานเชิงระบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่ และรูปแบบการบริหารงานสมัยใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีเส้นทางกรุงเทพฯ-ตาคลี-พิษณุโลก-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

 

ภาพกิจกรรม

Quick Link

Link