กิจกรรม Golf Best Shot ACSC61

   พล.อ.ต.สำเริง  พูลเพิ่ม ผบ.รร.สธ.ทอ.ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์  และ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๑ ได้จัดกิจกรรม Golf Best Shot ณ สนามกอล์ฟ กานตรัตน์ ในวันที่ ๙ มี.ค.๖๐ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท และเสริมสร้างให้ นทน.ฯ ได้พัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกอล์ฟแบบ Best Shot แบ่งตามสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะผู้ฝึกสอนกอล์ฟ ทอ.

[ภาพกิจกรรม]

กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑

    การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โครงการ “กอล์ฟการกุศลร่วมใจสัมพันธ์ เสธ.๖๑” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สนามธัญญะ กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ นายทหารนักเรียนฯ รุ่นที่ ๖๑

[ภาพกิจกรรม]

Quick Link

Link