ACSC Video - Player

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์ เพื่อการฝึกจำลองยุทธ์ทางอากาศ

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคณาจารย์ เพื่อการฝึกจำลองยุทธ์ทางอากาศด้วยโปรแกรมจำลองยุทธ และ การฝึกร่วม วสท.และ รร.เสธ.เหล่าทัพ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกกองทัพอากาศเป็นผู้บรรยาย ระหว่าง ๒๐ เม.ย. - ๘ พ.ค.๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ