ACSC Video - Player

กิจกรรมวันสงกรานต์

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑โดยมี พล.อ.ต.เดชอุดม คงศรี  ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

[ภาพกิจกรรม]

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ