การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 
Detail Download
การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 
Detail Download
การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 
Detail Download
การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 
Detail Download
การจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร
 
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery