พลอากาศตรี สำเริง พูลเพิ่ม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ คณาจารย์ และคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ในจังหวัดตาก เชียงราย และเชียงใหม่ เพื่อศึกษากำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศไทยในภูมิภาคภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ เม.ย.๖๐

กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก
 
Detail Download
กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก
 
Detail Download
กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก
 
Detail Download
กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก
 
Detail Download
กิจกรรมศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันตก
 
Detail Download
__0050
 
Detail Download
__0063
 
Detail Download
__0154
 
Detail Download
__0181
 
Detail Download
__0263
 
Detail Download
__0266
 
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ