เสวนาวิชาการ “บทบาทผู้นำในยุค Thailand 4.0”
วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม หอสมุดกองทัพอากาศ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒. คุณกมล ลิ้มประเสริฐ Senior Assistant Manager, Center of Corporate IBE Competency บริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด
๓. คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

2016_1223_082208_1097_1
 
Detail Download
214442
 
Detail Download
214445
 
Detail Download
s__14639127
 
Detail Download
s__14639128
 
Detail Download
s__14639129
 
Detail Download
s__14639130
 
Detail Download
th4_0_banner
 
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

Important Link

โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ