กิจกรรมอบรมโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ ข้าราชการและ ลูกจ้าง รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมอบรมโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เพื่อพัฒนาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณหน้า บก.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ​ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม...