กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ(Automated External Defibrillator: AED)

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.คณะอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างและ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ ร่วมกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Automated External Defibrillator: AED) ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการกู้ชีพให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน หัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลันก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล

กิจกรรม...