คณะโรงเรียนเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการ การเรียนการสอน และฟังการบรรยายสรุป ของโรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ

 

คณะโรงเรียนเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกิจการ การเรียนการสอน และฟังการบรรยายสรุป ของโรงเรียนเสนาธิทหารอากาศ โดยมี พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม...