กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ 171 กม.71 วัน"

 

พล.อ.ท.เดชอุดม คงศรี จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ "เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ 171 กม.71 วัน" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๑ ปี สถาปณา รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและนทน.ฯ ได้รับการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งแสดงพลังเป็นหนึ่งเดียวของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

ภาพกิจกรรม...