การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน

 

 

 

พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ จัดการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และวิ่งนำธงประจำหน่วยโดยแสดงถึงความพร้อมเพียงของ นทน.ฯ รุ่นที่ ๖๔

ภาพกิจกรรม...